پایگاه‌های مجاز انتخاب رشته کنکور ۹۶ + آدرس

با اعلامنتایج اولیه کنکور ۹۶ فرآیند انتخاب رشته از پنجشنبه این هفته آغاز می‌شود و هر داوطلب می‌تواند تا ۱۵۰ رشته را در فرم انتخاب رشته اینترنتی ثبت کند.

آموزش‌ و پرورش شهر تهران با راه‌اندازی ۶۰ پایگاه انتخاب رشته به داوطلبان کنکور خدمات می‌دهد و طبق اعلام علیرضا راهپیما رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش‌ و پرورش تهران، مشاوران متخصص و مجرب در پایگاه‌های انتخاب رشته کنکور شهر تهران حضور دارند.

آدرس ۶۰ پایگاه انتخاب رشته در شهر تهران به این شرح است:

پایگاه‌های انتخاب رشته کنکور96+آدرس

پایگاه‌های انتخاب رشته کنکور96+آدرس