سال نو بر شما مبارك

 

سال نو بر شما مبارك

مقام معظم رهبریشعار امسال را «اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال» قرار می دهم.

(( سبزينه بهار طبيعت كه زيباترين تغيير را در هستي تجلي مي سازد، بهانه اي دانستيم كه صميمانه ترين تبريك را پيش كش جامعه دانش دوست و علم پرور ايران عزيز نماييم و آرزو كنيم تا همه جوانان خوش فكر و آينده ساز ميهن اسلاميمان، با اتكال به خداوند سبحان، موفق و مويد باشند.))

 

سال نو بر شما مبارك