تسليت درگذشت ايت الله هاشمي رفسنجاني

 

 مقام معظم رهبري :

با فقدان هاشمي اينجانب هيچ شخصيت ديگري را نمي شناسم كه تجربه اي مشترك و چنين درازمدت را با او در نشيب و فرازهاي اين دوران تاريخ ساز به ياد داشته باشم .

 

 

سنجش فا ضايعه اسف بار درگذشت ايت الله هاشمي رفسنجاني  را به محضر مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و ملت شريف ايران تسليت عرض نموده و از خداوند تبارك و تعالي براي آن مجاهد بزرگ، علو درجات مسالت مي نماييم